kuva-outplacementTyövalmennus Futuurin muutosturvapalvelussa työntekijät ja asiantuntijat oppivat keinoja käydä läpi muutostilanteita, tunnistavat omia vahvuuksiaan ja löytävät ratkaisuja tilanteeseensa.

Muutosturvavalmentaja auttaa työelämän muutostilanteissa, kun työntekijä ei voi palata omaan aiempaan työhönsä organisaation muutoksesta tai työntekijästä aiheutuvista syistä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden vähentämistarve, tehtävän osaamisvaatimusten muuttuminen tai työntekijän työkykyyn liittyvät asiat.

Työnantaja on lakisääteisesti velvoitettu tarjoamaan  työnantajan kustantamaa työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa, jos palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Työvalmennus Futuurin ydinosaamista ovat työntekijä- ja asiantuntijatason henkilöiden kokonaistilanteen hahmottaminen muutostilanteessa, työkyvyn huomioiminen sekä työnhaussa ja uralla etenemisessä tukeminen.

Uudelleensijoittuminen voi tapahtua joko organisaation sisälle tai toiseen organisaatioon. Palvelun sisältönä ovat esimerkiksi oman osaamisen ja tavoitteiden kirkastaminen ja vahvistaminen sekä konkreettisen, realistisen jatkosuunnitelman tekeminen ja työnhaku. Muutostilanteen läpikäyminen ulkopuolisen asiantuntijan kanssa antaa edellytyksiä edetä muutosprosessissa kohti uuden työn ja /tai ammatin löytymistä.

Muutosturvapalvelu räätälöidään tilaajan tavoitteita vastaavaksi. Palvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

  • yksilöpalvelu
    3-6 tapaamista 2-6 kuukauden aikana
  • ryhmämuotoinen palvelu
    2-5 ryhmäpäivää &
    yksilöohjaus joko sähköisesti (puhelin- tai videoyhteydellä) tai kasvokkaisilla tapaamisilla
  • työkykyvalmentajan konsultaatio tai ohjaus.

Palveluun voidaan sisällyttää kasvokkaisten ohjaustapaamisten lisäksi osa tapaamisista videoyhteydellä, webinaareja ja ryhmävalmennusta, työpajapäiviä sekä testauksia kuten EASI-toimintatyylitestaus.
Jos valmennettavat tarvitsevat ohjausta sähköisissä palveluissa toimimisessa, palvelussa vahvistetaan tietoteknisiä taitoja.

Muutosturvavalmentajilla on vankka osaaminen työelämän muutostilanteista, TE-toimistojen palveluista sekä työnhaun ohjauksesta. Palveluun kuuluu aina mahdollisuus käyttää työkykyvalmentajaa osassa tapaamisia tai koko prosessissa. Valmentajilla on korkeakoulututkinto.

Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Päivi Saatsi
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
050 573 9059