kuva-tyonantajilleTyökykyvalmennus auttaa tilanteessa, jolloin työntekijän työkyky on alentunut tehtäviinsä tai sen uhka on olemassa. Työkykyvalmennuksen tavoite on ehkäistä työkyvystä johtuvia pitkittyviä sairauspoissaoloja ja puuttua aikaisessa vaiheessa työkyvyn uhkaan.

Työkyvyn aleneminen saattaa aiheuttaa monenlaisia ristiriitaisiakin tunteita eikä luopuminen omasta työstä ja ammatista suju aina vaivatta. Ratkaisujen löytäminen työelämässä jatkamiseen on mahdollista vasta, kun työntekijä on valmis aloittamaan muutosprosessin.

Työkykyvalmentajan kanssa työnantaja voi tarttua tilanteeseen ennen kuin työntekijän sairauspoissaolot ovat pitkittyneet ja työkyky selvästi alentunut. Työntekijä saa työ- ja hoitosuhteen ulkopuolista tukea muutostilanteeseen sekä apua työhönpaluun tai uuden työn tai ammatin suunnitteluun.

Palvelut toteutetaan yksilö- ja/tai ryhmämuotoisina ja ne räätälöidään tilaajan tarpeita vastaaviksi. Työkykyvalmennuksen voi toteuttaa myös onlinepalveluna, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus matalalla kynnyksellä varata aika työkykyvalmentajalta. Palvelusta voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin esimerkiksi työterveyshuoltoon. Palveluun voidaan sisällyttää EASI käyttäytymis- ja motivaatiotesti ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Työkykypalveluita voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

Uudelle uralle -ryhmävalmennus
– 4 lähipäivää
– 1-2 yksilötapaamista à 1 h
– max 10 osallistujaa / ryhmä
Tilaajina HR ja työterveyshuollot
> erinomaiset palautteet sekä tilaajilta että osallistujilta
> erinomaiset tulokset työhönpaluun ja jatkosuunnitelmien toteutumisen osalta

Takaisin työhön -yksilövalmennus
– yksilöllisesti 6-9 tapaamista
– kokonaiskesto 4-6 kuukautta
– yksilövalmennus
> työntekijälle, jonka työkyky nykyisiin tehtäviin on alentunut
> tavoitteena voi olla
a) nykyisen tehtävän muokkaus työkyvylle sopivaksi tai
b) suunnitelma työuran jatkamiseksi samassa työpaikassa eri tehtävissä
c) suunnitelma työuran jatkamiseksi toisessa työpaikassa samantyyppisissä tai eri tehtävissä
d) osaamisen lisääminen ja siirtyminen toiselle alalle
> työntekijää voidaan tukea myös suunnitelman toteuttamisen alkuvaiheessa

Työkykyvalmentajalla on sosiaalialan korkeakoulututkinto sekä työkokemusta ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Tarvittaessa palvelussa hyödynnetään uravalmentajan osaamista.
Valmennuspalveluja toteutamme suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Päivi Saatsi
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
050 573 9059