Ohjaustyömme perustana ovat

 • arvomme 
  • olemme futuurilaisia!
 • ratkaisukeskeinen työote
  • teemme muutosta parempaan
 • sosiodynaaminen lähestyminen
  • asiakkaamme on oman elämänsä asiantuntija
 • case-työskentely tiimissä
  • opimme ja jaamme osaamista yhdessä
 • alan korkeakoulutustausta
  • hahmotamme kokonaisuuksia ja vaikuttavuussuhteita
 • työelämän tuntemus
  • oivallutamme työnhaussa ja urasuunnittelussa
 • tutkimukselliset menetelmät
  • selkeytämme ja tuemme ymmärryksen syntymistä