kuva-ammatillinen-kuntoutusAmmatillinen kuntoutus on lakisääteinen toimenpide ja tulee kyseeseen silloin, kun työntekijä ei voi palata entisiin työtehtäviinsä sairauden tai tapaturman aiheuttamaan työkyvyttömyyden / osatyökyvyttömyyden jälkeen tai sen uhka on olemassa. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää terveydelle soveltuvampi työtehtävä.

Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja räätälöityä palvelua, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen työeläke- tai tapaturmavakuutusyhtiönsä kanssa. Palvelu toteutetaan yksilötapaamisilla ja erilaisin tukitoimin, kuten työkokeilun, uudelleenkouluttautumisen tai työssäoppimisen avulla.

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaajalla on sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan vähintään ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai vahva työkokemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja korkeakoulutasoinen koulutus soveltuvalta alalta. Työryhmään voi lisäksi kuulua uraohjaaja ja/tai psykologi.

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaajilla on työkokemusta eri asiakasryhmien kanssa työskentelystä ja lisäksi vahva työelämän tuntemus.

Asiakkaat tulevat lähetteellä esimerkiksi eläkeyhtiöistä, tapaturmavakuutusyhtiöistä tai eläkekassoista. Työvalmennus Futuuri Oy on palveluntuottajana sekä KuntoutuNet-järjestelmässä että Kevalle.
Ammatillisen kuntoutuksen palveluita tarjotaan suomen-ja englanninkielisille asiakkaille.

kaavio-ammatillinen-kuntoutus

Eläkeyhtiöiden antama palaute Työvalmennus Futuurin ammatillisen kuntoutuksen palvelusta KuntoutuNet-järjestelmässä (asiakkuudet vuosilta 2011-2018). Asteikko on 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä.

Ota yhteyttä!
toimitusjohtaja, vt. palvelupäällikkö
Päivi Saatsi
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
010 420 4140