Soile Rautelin on tehnyt Työvalmennus Futuurin ammatillisen kuntoutuksen palveluiden kehittämiseen ansiokkaan opinnäytteen Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ohjelmaan.

Opinnäytteen ”Työeläkelaitosten kuntoutusasiantuntijoiden ajatuksia ja kokemuksia palveluntuottajista” tavoitteena oli selvittää, millä perusteella työeläkelaitosten kuntoutusasiantuntijat valitsevat kuntoutujille palveluntuottajan ja mitkä asiat heidän mielestään tekevät palveluntuottajasta laadukkaan. Lisäksi oli tarkoitus saada palautetta Työvalmennus Futuurin toiminnasta.

Tutkimuksen mukaan kaikki ne kuntoutusasiantuntijat, joilla oli jo kokemusta Työvalmennus Futuurin toiminnasta, olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun eikä kehittämiskohteita juurikaan löytynyt. Myös niillä vastaajilla, jotka eivät olleet käyttäneet Työvalmennus Futuurin palveluja, oli positiivisia mielikuvia yrityksestä. Pyydettäessä kuvailemaan Työvalmennus Futuuria eri adjektiiveilla, vastauksia saatiin mm. sanoilla toimiva, sujuva, asiallinen, moderni ja luotettava.

Työhön pääsee tutustumaan tästä.

Kiitos Soile ja onnea tutkinnon saavuttamisen johdosta!