Työnohjauksen keskiössä ovat työn haasteet joko yksilön tai yhteisön näkökulmasta. Systeeminen ja ratkaisukeskeinen viitekehys työnohjauksessa tarkastelee aina työtä, työntekijää ja kutakin tilannetta kokonaisuutena, jossa jo pienillä muutoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Muutokset voivat koskea esimerkiksi työn tekemisen tapoja, yhteistyötä, työssä jaksamista ja koettua työn mielekkyyttä.

Työnohjaus on aina tavoitteellista ja työlähtöistä. Vaikka kaikki työnohjauksen keskustelut ovat luottamuksellisia, keskustellaan myös työnantajan kanssa ohjauksen tavoitteista ja saavutetuista tuloksista.

Työnohjaus räätälöidään aina asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan. Se voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena. Työnohjaukset järjestyvät kaikissa Työvalmennus Futuurin toimipaikoissa tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Työnohjaajana toimii Kirsi Valto (KM, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti). Kirsillä on vahva osaaminen esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisessä sekä itsensä johtamisen ja työssä jaksamisen teemoissa.

Ota yhteyttä!
Työnohjaaja STOry, KM Kirsi Valto
kirsi.valto@tyovalmennus.fi
puh. 040 7676 884