kuva-tyonantajilleTyökykyohjaus auttaa tilanteessa, jolloin työntekijän työkyky on alentunut tehtäviinsä tai sen uhka on olemassa. Työkykyohjauksen tavoite on ehkäistä työkyvystä johtuvia pitkittyviä sairauspoissaoloja ja puuttua aikaisessa vaiheessa työkyvyn uhkaan.

Työkyvyn aleneminen saattaa aiheuttaa monenlaisia ristiriitaisiakin tunteita eikä luopuminen omasta työstä ja ammatista suju aina vaivatta. Ratkaisujen löytäminen työelämässä jatkamiseen on mahdollista vasta, kun työntekijä on valmis aloittamaan muutosprosessin.

Työkykyohjauksen avulla työnantaja voi tarttua tilanteeseen ennen kuin työntekijän sairauspoissaolot ovat pitkittyneet ja työkyky selvästi alentunut. Työntekijä saa työsuhteen ulkopuolista tukea muutostilanteeseen ja apua työhönpaluun tai uuden työn tai ammatin suunnitteluun.

Palvelut toteutetaan yksilö- ja/tai ryhmämuotoisina ja ne räätälöidään tilaajan tarpeita vastaaviksi. Työkykyohjaus voidaan toteuttaa myös onlinepalveluna, jolloin työntekijöille voidaan tarjota matalan kynnyksen puolueeton asiantuntijapalvelu, josta ohjataan eteenpäin esimerkiksi työterveyshuoltoon. Palveluun voidaan sisällyttää EASI käyttäytymis- ja motivaatiotesti ja psykologipalveluita (esim. opiskeluedellytysten arviointi).

Työkykypalveluita voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

Uudelle uralle -ryhmävalmennus
– 4 lähipäivää
– 1-2 yksilötapaamista à 1 h
– max 10 osallistujaa / ryhmä
Tilaajina henkilöstöyksiköt ja työterveyshuollot
> erinomaiset palautteet sekä tilaajilta että osallistujilta
> erinomaiset tulokset työhönpaluun ja jatkosuunnitelmien toteutumisen osalta

Takaisin työhön -yksilövalmennus
– yksilöllisesti 6-9 tapaamista
– kokonaiskesto 4-6 kuukautta
– yksilöohjaus
> työntekijälle, jonka työkyky nykyisiin tehtäviin on alentunut
> tavoitteena on tehdä suunnitelma työuran mahdollistamiseksi jatkossa toisenlaisiin
työtehtäviin joko työpaikan ja tehtävien vaihtamisen tai opintojen kautta
> työntekijää voidaan tukea myös suunnitelman toteuttamisen alkuvaiheessa

Työkykypalvelua toteuttavilla ohjaajilla on sosiaalialan korkeakoulututkinto sekä vankka työkokemus eläkeyhtiöiden ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Ohjauspalveluja toteutamme suomen ja englannin kielillä.

Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Päivi Saatsi
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
010 420 4140