kuva-uraohjausTyöhyvinvointiohjauksen tarkoitus on tukea työntekijän työssäjaksamista ja ehkäistä työkykyongelmia. Työhyvinvointiohjauksessa tartutaan työtehtävien priorisoinnin ja ajanhallinnan ongelmiin, otetaan niskalenkki stressistä ja löydetään ratkaisuja kokonaishyvinvointiin sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen haasteisiin.

Työhyvinvointiohjausta toteutetaan onlineohjauksena ja kasvokkaisissa ohjaustilanteissa sekä luentoina, alustuksina ja workshopeina.

Työhyvinvointiohjauksella tarjotaan työntekijöille matalan kynnyksen palvelu, josta tarvittaessa ohjataan hakemaan jatkopalvelua tarkoituksenmukaiselta taholta. Sitä voidaan tarjota esimerkiksi HR:n, työterveyshuollon tai liiton palveluna.

Ota yhteyttä!
Palvelupäällikkö Heli Tuominen
heli.tuominen@tyovalmennus.fi
010 420 4141