kuva-tutorOpiskelijapalvelut auttavat opiskelijaa opintotavoitteiden saavuttamisessa. Tilaajalle opiskelijapalvelut ovat lisäresurssi tai ulkoistettu osa ohjaustoimintoja, joka toimii kuten oma ohjauspalvelu.

Koulutusvalmentaja (tutor) tukee opiskelijaa saavuttamaan opintotavoitteitaan ja siirtymään opinnoista työelämään tai jatkokoulutukseen mahdollisimman sujuvasti sekä mahdollistaa kouluttajan ja opettajan keskittymisen ydintehtäväänsä. Koulutusvalmentaja (tutor) toimii oppilaitoksen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Koulutusvalmentajan (tutorin) tehtäviä voivat olla

ryhmille

  • työnhakuvalmennukset
  • aikuinen oppijana -luennot
  • lukiseula, matematiikkaseula

opiskelijoille

  • ratkaisujen löytäminen arjen ongelmiin opintojen etenemisen mahdollistamiseksi
  • soveltuvan työssäoppimispaikan kartoittaminen ja etsiminen
  • työssäoppimisjaksoilla ja -paikoissa tukeminen
  • vaihtoehtojen kartoitus
  • siirtymävaiheessa avustaminen työhön tai jatko-opintoihin.

Koulutusvalmentajaa (tutoria) voi tavata kasvokkain, video- tai puhelinyhteydellä tai sähköpostitse.

Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Päivi Saatsi
KM, opinto-ohjaaja
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
010 420 4140