Courses

  • Erotu ansioluettelolla

    10 Lessons 100.00

    Erotu ansioluettelolla -kussilla opit tekemään osaamistasi esille tuovan ansioluettelon suomalaisille työmarkkinoille. Ymmärrät, miksi ansioluetteloa kannattaa muokata haettavan tehtävän mukaiseksi ja miten se tehdään. Kurssin käytyäsi…