Esimiehet ja HR ovat usein puun ja kuoren välissä, kun kohtaavat erilaisia työyhteisön ja työkyvyn haasteita. Työntekijät olisi pidettävä työkykyisinä ja tartuttuva mahdollisimman nopeasti hälytysmerkkeihin. Keinoja ei välttämättä aina ole. Työvalmennus Futuurin ohjaajilla on vankka kokemus esimiesten ja HR:n tukemisesta ja auttamisesta ratkaisuhakuisesti niin, että he voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla työpaikassaan.

Työkykyhaasteiden lisäksi esimiesohjauksen teemoja voivat olla esimerkiksi

  • työyhteisön ohjaaminen kohti yhteistä tavoitetta
  • työyhteisön ristiriitatilanteet
  • esimiehen oma toimintatyyli ja siinä kasvaminen

Esimiesohjauksiin voidaan sisällyttää myös EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus, jonka pohjalta käydään ratkaisuhakuinen palautekeskustelu. EASI-arviointi auttaa hahmottamaan omaa tapaa lähestyä työssä eteen tulevia tilanteita sekä pohtia syvällisemmin työssä motivoivia tekijöitä.

Esimiesohjauksen palvelut ovat räätälöitävissä aina puhelimitse tai skypellä toteuttavasta henkilökohtaisesta ohjauksesta työyhteisössä järjestettävään ryhmävalmennukseen.

Ota yhteyttä!
Valmentaja, yrittäjä Kirsi Valto
kirsi.valto@tyovalmennus.fi

Toimitusjohtaja Päivi Saatsi
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
puh. 010 420 4140

 

 

 

alakuva-ryhmavalmennukset