Esihenkilöt ja HR voivat tuntea olevansa puun ja kuoren välissä, kun kohtaavat erilaisia työyhteisön ja työkyvyn haasteita. Työntekijät olisi pidettävä työkykyisinä ja tartuttuva mahdollisimman nopeasti hälytysmerkkeihin. Keinoja ei välttämättä heti löydä.

Työvalmennus Futuurin ohjaajilla ja kumppaneilla on vankka kokemus esihenkilöiden ja HR:n tukemisesta ja auttamisesta ratkaisuhakuisesti niin, että he voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla tehtävässään.

Työkykyhaasteiden lisäksi esihenkilöohjauksen teemoja voivat olla esimerkiksi

  • työyhteisön ohjaaminen kohti yhteistä tavoitetta
  • työyhteisön ristiriitatilanteet
  • esihenkilön oma toimintatyyli ja siinä kasvaminen.

Esihenkilöohjauksiin voidaan sisällyttää myös EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus, jonka pohjalta käydään ratkaisuhakuinen palautekeskustelu. EASI-arviointi auttaa hahmottamaan omaa tapaa lähestyä työssä eteen tulevia tilanteita sekä pohtia syvällisemmin työssä motivoivia tekijöitä.

Esihenkilöohjaus ja johdon coaching voidaan toteuttaa

  • kasvokkain
  • videon tai puhelimen välityksellä
  • yksilöllisesti tai ryhmässä.


Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Päivi Saatsi
paivi.saatsi@tyovalmennus.fi
puh. 010 420 4140alakuva-ryhmavalmennukset