Ammattina kohtaaminen

Työ ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana on sisällöltään monipuolista ja tavoitteellista. Siinä yhdistyvät niin kuntoutujien ohjaaminen ja neuvonta kuin erilaiset suunnittelu- ja koordinointitehtävätkin. Se on yksilöohjausta, joka nivoo yhteen valtavan määrän yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa eläkeyhtiöistä lähtien. Kaiken keskiössä on itse kuntoutuja ja se, että juuri hän tulee kohdatuksi ja kuulluksi.

Työtä ammatillisessa kuntoutuksessa tehdään aina ratkaisukeskeisyyttä korostaen: tavoitteena on löytää uusi työurapolku. Jokaisen kuntoutujan kohdalla prosessi on yksilöllinen – täysin samaa polkua ei kenenkään toisen kuntoutujan kanssa kuljeta, vaikka terveydentila paperilla näyttäisikin samalta.

Kuntoutusprosessissa onkin kyse kokonaistilanteen tarkastelusta ja mukana olevien toimijoiden tavoitteiden huomioimisesta. Kokonaistilanteeseen vaikuttavat kuntoutujan terveydentila, työhistoria ja kiinnostukset sekä vahvuudet, osaaminen ja toiveet. Lisäksi alakohtainen työllisyystilanne on yksi huomioitavista asioista, kun työhön paluuta lähdetään suunnittelemaan.

Uuden työurapolun etsimisessä on kyse monitahoisesta työskentelystä, eikä siinä säästy myöskään haastavilta tilanteilta. Kompastuskiviä voi tuoda matkaan esimerkiksi se, että kuntoutujan kiinnostus ja vahvuudet eivät kohtaa terveydellisten seikkojen kanssa – kroppa ja mieli eivät puhu samaa kieltä. Tällaisissa tilanteissa valitaan ei-kiinnostavista vaihtoehdoista se eniten kuntoutujaa kiinnostava vaihtoehto.

Yksilön elämäntilanne itsessään saattaa aiheuttaa myös oman kuormituksensa kuntoutusprosessiin. Taloudelliset vaikeudet, lapsen syntymä tai rikki mennyt auto vaikuttavat kokonaistilanteeseen. Vakavat elämäntilanteen muutokset tai oma sairastuminen pyöräyttävät niin ikään elämän pyörän helposti uuteen asentoon.

Muutos ottaa aina oman aikansa, ja katseen kääntäminen uuteen suuntaan vaatii kuntoutujalta usein luopumisprosessin läpikäymisen. Luopuminen vanhasta ja sen käsittely onkin lähes välttämätöntä, jotta paluu työelämään pääsee etenemään.

Työ ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana on ennen kaikkea yhteisen tavoitteen kurkottelua yhdessä kuntoutujan kanssa. Se on arvostavaa kohtaamista ja tavoitteellista työskentelyä. Se on kokonaisvaltaista kuntoutujan työelämään paluun tukemista.

– Työkykypalvelut, toim. Anneli Pekkala

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *